Privacy Policy

§1 In overeenstemming met de privacywetgeving en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de verzamelde gegevens van elke deelnemer door de organisator worden verzameld en verwerkt in een databank door de POD Maatschappelijke Integratie, dit voor het goede verloop van de wedstrijd.

 

§2 De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, noch voor commerciële doeleinden door de organisator worden gebruikt.

 

§3 Alle gegevens worden verwijderd na afloop van de wedstrijd.