asbl Maks

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

Maks vzw werkt sinds 2015 aan de integratie van Bulgaarse en Roemeense Roma op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 werken we ook met Syrische Doms.

Beide groepen zijn sterk aanwezig in Kuregem en leven in grote mate van de bedelstaf of prostitutie al dan niet in combinatie met OCMW. Kinderen gaan niet regelmatig naar school, jongeren worden op 15 jaar uitgehuwelijkt ( Bulgaarse en Roemeense Rom- Syriers 12-13 jaar) en stoppen dan ook met school. Heel wat Roma en Doms hebben dan ook dossiers bij de jeugdrechtbank. Ze leven in zeer precaire omstandigheden met grote families op zeer kleine oppervlakten.

Een aantal consulenten van Maks vzw zelf van Roma origine trekken de straten en pleinen op, gaan naar de scholen om deze groep aan te trekken. Op dit ogenblik dankzij de goede resultaten van de werking, gaan we zeker voor de Bulgaarse en Roemeense Rom verder op de mond aan mond reclame van onze klanten.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Maks vzw gebruikt o.a. Digital Storytelling (DST) voor beroepsoriëntatie en om deze mensen een stem te geven. Digital storytelling helpt hem om te reflecteren over hun levensverhaal, dat ze graag willen brengen en eventuele littekens in kaart te brengen. Op die manier bevrijden ze zich van negatieve ervaringen en kunnen ze zich focussen op de toekomst. Verder leren we hen de smartphone te gebruiken en geven we alfalessen om hen te helpen autonoom werk te zoeken

Verder werken we samen met hen aan een video- CV. Dit is een manier om zichzelf op een positieve manier in de kijker te zetten en is een variant op het traditionele CV. Ze zijn immers oraal veel beter om zichzelf te verkopen dan schriftelijk. Andere gebruikte methodes zijn: begeleiding in eigen taal, het werken rond werkattitudes en sleutelcompetenties, het verkennen van de arbeidsmarkt dit zowel individueel als in groep. Vermits ouders niet kunnen werken als de kinderen thuis blijven van school, hebben we ook een conflictbemiddeling met de scholen opgestart door middel van digitale storytelling (Dreamsproject cfr romadreams.eu). We slaagden erin om het welbevinden van een aantal Roma kinderen op school te verbeteren met veel minder spijbelen tot gevolg.

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

Actiris en VDAB werken samen met de trajectbegeleiders en ESF Vlaanderen subsidieert het project. Vermits de meeste klanten leefloner zijn, werken we samen

met het OCMW aan randvoorwaarden/vestigingsadres. Tijdens het Dreamproject werkten we samen met een aantal scholen. Om de klanten te stimuleren om opleidingen te volgen werken we samen met de vele opleiders die voor laaggeschoolde opleidingen aanbieden: Bruxelles Formation, VDAB, Lire et Ecrire, Collectif Alpha en de verschillende CVO 's. Voor medische kwesties werken we samen met MediKuregem en/of Kind en Gezin voor de begeleiding van de baby's.

Voor de randvoorwaarden zoals huisvesting en schuldbemiddeling werken we samen met de CAW. Verder hebben we een goed contact met bepaalde werkgevers vaak in de poetsindustrie maar ook bv. gemeente Anderlecht voor de aanwerving van straatvegers of Net Brussel.

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

Eerst en vooral zijn we enorm veel girlpower ontstaan bij deze jonge vrouwen die vroeg uitgehuwelijkt werden en die nu op 23-24 jarige leeftijd 4-5 kinderen hebben. Ze willen een betere toekomst voor de kinderen en zijn bereid hiervoor te groeien en te vechten. Er leven enorm veel vooroordelen ten aanzien van de Roma in de andere migrantengemeenschappen en in de Belgische gemeenschap. Wanneer mensen zien dat personen uit deze gemeenschap stoppen met bedelen, illegaal werk of prostitutie en gaan werken, worden ze met andere ogen bekeken. Wanneer één iemand werk heeft gevonden uit een familie, bieden anderen zich spontaan aan. Het Dreamsproject zorgde ook voor een boost inzake het welbevinden van kinderen op school. Door de begeleiding zijn we in staat om littekens die al jarenlang deze groepen markeren, weg te werken en langzaam maar zeker samen met hen aan een betere toekomst te bouwen.

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

In 6 jaar tijd heeft Maks vzw 432 begeleidingen gehad met 33% positief resultaat ( opleiding of werk)

In 2019 hadden we 129 begeleidingen met 48% positief resultaat.

In 2020 hebben dankzij de intensieve begeleiding (zelfs in de officiële Covid-19 sanitaire crisislockdown) 15 klanten werk gevonden of zijn een opleiding gestart .

Heel wat deelnemers hebben een digitaal verhaal of een video CV. Tijdens het Dreamsproject maakten we met een tiental ouders digitale stories die aan de leerkrachten en directie van de school getoond werden. Er werd ook een toolkit gemaakt voor betere communicatie tussen ouders en school.